Rules by GabriBor

Navigace v autě

No ratings

8 Downloads

V autě hlasitě

No ratings

14 Downloads

Ztráta telefonu

No ratings

5 Downloads

Po přijetí SMS, zesílí zvuky, přehraje vybranou skladbu a začne vibrovat

[Stav Wi-Fi připojení sítě -> Zapnout/Vypnout Wi-Fi]

No ratings

4 Downloads

Nemožné se připojit na jakoukoliv síť = vypne wifi

Home

No ratings

1 Download

[Napájení: Připojení -> [Složená akce]]

No ratings

0 Downloads

Pripojeni k pc

No ratings

0 Downloads

Hudba

No ratings

0 Downloads

Po připojení sluchátek spustí přehrávač a zesílí zvuk

Delay wifi off

No ratings

0 Downloads

[Hladina baterie -> [Složená akce]]

No ratings

0 Downloads

3G off

No ratings

0 Downloads

Kostel

No ratings

0 Downloads

V dany čas vypne zvonění

Auto-wifi off

No ratings

0 Downloads

3G

No ratings

1 Download

Informs you, when the 3g is enabled

Do auta

No ratings

0 Downloads