Rules by Hakus von Tyros Libor

Příchod Gmail → Mluvený text: → "Libore mail".

No ratings

13 Downloads

01 Ve 20 : 43 hod textové upozornění na aktivaci : ▶ Noční režim ◀

26 Downloads

Baterie 100% → Mluvený text : → "Baterie 100 %, odpoj zdroj".

No ratings

181 Downloads

Stav baterie 46% → Mluvený text: → "Zapni externí zdroj".

233 Downloads

1.0 Aktivace: ▶Noční režim◀

No ratings

5 Downloads

a] Stav baterie = 43 % → Psaný text : →"Připoj externí zdroj napájení".

No ratings

3 Downloads

3.1 Zapnutí obrazovky → Zvukové oznámení, Domovská obr., Deaktiv.: WiFi.

No ratings

1 Download

1. Noční režim [20:05] → Deaktiv.: Mobilní data, Jas disp. 40%.

No ratings

8 Downloads

8.1 App Foto → Aktiv.: Jas displ. 95%.

20 Downloads

Stav baterie nižší 46 % → Upozornění: → Zvuk s textem v notifikační liště.

No ratings

17 Downloads

04.1 Stav baterie = 43 %. ▶ Hlasové upozornění [b] ◀

No ratings

2 Downloads

04 Stav baterie = 43 %. ▶ Hlasové upozornění [a] ◀

No ratings

4 Downloads

V 06:45 vypnu → Režim: → Letadlo.

No ratings

1 Download

Ve 20:45 zapnu režim "Letadlo".

No ratings

2 Downloads

5.3 Ukončené hovory → Aktiv.: Jas displ. 80%, Návrat na dom. obr.

No ratings

2 Downloads

1.1 Denní režim [07:00] → Aktiv.: Mobilní data, Jas displ. 80%, Čas obr. 2 min.

No ratings

4 Downloads

9. Příchozí SMS → Aktiv.: Jas displeje 95%.

No ratings

1 Download

8. App Kontakty → Aktiv.: Jas displ. 95%.

No ratings

5 Downloads

b] Stav baterie = 43 % → Vyslovený text : → "Baterie, baterie připojit zdroj".

No ratings

8 Downloads

2. Stav baterie 45%.

No ratings

0 Downloads

6. Odchozí hovor → Deaktiv.: WiFi, Sync.

No ratings

0 Downloads

7. Napájení připojeno → Aktiv.: Data, Jas displ. 80%, Čas obr. 2 min.

No ratings

0 Downloads

5. Příchozí hovory → Deaktiv.: WiFi, Sync., Jas displ. 95%

No ratings

0 Downloads

4.1 WiFi zakázáno → Deaktiv.: Sync.

No ratings

0 Downloads

4. WiFi povoleno → Aktiv.: Sync.

No ratings

0 Downloads

3. Vypnutí obrazovky → Deaktiv.: WiFi, Sync.

No ratings

0 Downloads

WiFi → synchronizace spuštěna.

No ratings

2 Downloads

4.0 Deaktivace: ▶WiFi, Sinchron, Otoč. obr.◀

No ratings

0 Downloads

3.0 Aktivace: ▶Denní režim◀

No ratings

0 Downloads

2.1 Informace: ▶Stav baterie 25%◀

No ratings

0 Downloads

2.0 Informace: ▶Stav baterie 30%◀

No ratings

0 Downloads

1.1 Aktivace: ▶Denní režim◀

No ratings

0 Downloads

08.1 Zapnutí obrazovky. Aktivace : ▶ WiFi a Synchron ◀

No ratings

0 Downloads

08 Vypnutí obrazovky. Deaktivace : ▶ WiFi, Synchron, Bluetooth a Otočení obrazovky ◀

No ratings

0 Downloads

07.1 Odchozí hovor. Deaktivace : ▶ WiFi, Synchron, Bluetooth a Otočení obrazovky ◀

No ratings

0 Downloads

07 Příchozí hovor. Deaktivace : ▶ WiFi, Synchron, Bluetooth a otočení obrazovky ◀

No ratings

0 Downloads

06 Externí zdroj připojen. Aktivace : ▶ WiFi, Synchron, Otočení obr. a Zvýšení jasu displeje na 70 % ◀

No ratings

0 Downloads

04.3 Stav baterie = 42 %. Deaktivace : ▶ WiFi, Synchron, Bluetooth, otočení obr. a Snížení jasu displeje na 35 % ◀

No ratings

0 Downloads

04.2 Stav baterie = 42 %. Textové upozornění na deaktivaci : ▶ WiFi, Synchron, Bluetooth, Otočení obr. a Snížení jasu displeje na 35 % ◀

No ratings

0 Downloads

01.2 V 06 : 45 deaktivace : ▶ Noční režim ◀

No ratings

0 Downloads

01.1 Ve 20 : 45 aktivace : ▶ Noční režim ◀

No ratings

0 Downloads

Vypnutá obrazovka → Zákaz: → WiFi, Synchron, Bluetooth a otočení obrazovky.

No ratings

0 Downloads

Externí zdroj připojen → Zapínám: → WiFi, Synchron, otočení obrazovky a zvýšení jasu displeje.

No ratings

0 Downloads

Stav baterie 46% → Za 45s vypnu: → WiFi, Synchron, Bluetooth, otočení obrazovky a snížím jas displeje na 40%.

No ratings

1 Download

Ve 20:45 zapnu → Režim: → Letadlo.

No ratings

0 Downloads

Externí napájení připojeno. Za 3 min. zapnu Synchron.

No ratings

0 Downloads

Ve 20:45 zapnu režim Letadlo.

No ratings

0 Downloads

Zkouška složeného pravidla.

No ratings

0 Downloads

Za 3. min. vypnu synchronizaci, stav baterie 45 %.

No ratings

0 Downloads

Za 3. min. vypnu synchronizaci, stav baterie 45 %.

No ratings

0 Downloads

Za 3. min. vypnu Bluetooth, stav baterie 45%.

No ratings

0 Downloads

Za 3. min. zapnu Bluetooth, externí napájení připojeno.

No ratings

0 Downloads