Rules by Medda

Nowy SMS - komunikat głosowy

139 Downloads

Połączenie przychodzące - komunikat głosowy

No ratings

57 Downloads

Bateria pełna - komunikat głosowy i dźwięk

No ratings

22 Downloads

WiFi wyłączone - komunikat głosowy

34 Downloads

WiFi włączone - komunikat głosowy

No ratings

0 Downloads