[אירוע: הדלקת מסך -> פעולה: הגדר בהירות מסך]

by אורן

Screen On Trigger

Set Screen Brightness Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet