Locus - wygaszacz 10 minut

by bszpor

Wydłuża czas do wyłączenia ekranu po uruchomieniu aplikacji mapowej

Application Status Trigger

Set Screen Timeout Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet

Required Apps

menion.android.locus.pro