Telegram koniec -wygaszacz 30s.

by bszpor

Przywraca czas do wyłączenia ekranu do wartości 30 s. po wyłączeniu aplikacji mapowej

Application Status Trigger

Set Screen Timeout Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet

Required Apps

org.telegram.messenger