Integra - otwarto drzwi ogrod.

by bszpor

Wypowiada tekst komunikatu po otrzymaniu powiadomienia PUSH od systemu alarmowego o określonej tresci

Notification Trigger

Text to Speech Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet

Required Apps

pl.satel.android.mobilekpd2